Gästbok

Kristofer Sommestad

Information om lägret har mejlats till alla. Kontakta mig om du inte fått något mejl.

Kristofer Sommestad

Kom ihåg att det är årsmöte innan träningen imorgon. Årsmötet börjar kl 19.30.

Kristofer Sommestad

OBS! Ingen träning idag! Det har blivit någon vattenskada i Björknäs Sporthall, så vår träning går tyvärr inte att genomföra. Sprid vidare, tack. Nya tag nästa vecka! Mvh Kristofer

Andreas Runnemo

Jag tränar ikväll

Peter Fält

Kallelse till årsmöte måndag 18/3 klockan 19.30 Björknäs skolas matsal. Dagordning följer nedan.
$1 Årsmötets öppnande
$2 Frågan om mötets behöriga utlysande
$3 Godkännande av dagordning
$4 Val av mötets ordförande och sekreterare
$5 Val av 2 justeringsmän
$6 Verksamhetsberättelse 2012
$7 Ekonomisk rapport 2012
$8 Revisionsberättelse
$9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
$10 Medlemsavgift 2013
$11 Verksamhetsplan 2013
$12 Budgetförslag 2013
$13 Val av styrelse för 2013
$14 Val av 2 revisorer
$15 Övriga frågor
$16 Årsmötets avslutande

Magnus Persson

Jag kommer inte idag men Ludde och Micke tar bollväskan och nyckeln

Alessandro Pont...

Hej,
blir det nån träning ikväll?
Jag tänkte vara med och tar med mig Renato, en kollega från Brasilien.

Anders Persson

Träning ikväll som vanligt - trots sportlov ( kollat med kommunen)! Ses ikväll!

Mikael Bergendorff

Är det träning ikväll trots sportlov?
Jag kör gärna!

Andreas Runnemo

Jag kommer ikväll. Hoppas på revanch på Magnus P efter helgens badminton-förlust

Sidor