Årsmöte 2017 12/3

årsmöte 2017

Vi är medvetna om att det är lite kort varsel (samt att bilden ovan blev pixlig av någon outgrundlig anledning), men nu har vi bokat lokal till årsmöte nästa söndag! Vi träffas innan inomhusträningen och hoppas såklart att så många som möjligt vill och kan komma. Förutom möjligheten att vara med och bestämma om klubben och dess framtid så kan vi även locka med att det kommer bjudas på fikabröd och kaffe. Detaljer följer nedan.

Kallelse till årsmöte
Tid: Söndag 12/3 19:30-20:30
Plats: Björknäs skolas matsal (bredvid Björknäs sporthall där vi tränar)

Dagordning
$1 Årsmötets öppnande
$2 Frågan om mötets behöriga utlysande
$3 Godkännande av dagordning
$4 Val av mötets ordförande och sekreterare
$5 Val av 2 justeringsmän
$6 Verksamhetsberättelse 2016
$7 Ekonomisk rapport 2016
$8 Revisionsberättelse
$9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
$10 Medlemsavgift 2017
$11 Verksamhetsplan 2017
$12 Budgetförslag 2017
$13 Val av styrelse för 2017
$14 Val av 2 revisorer
$15 Övriga frågor
$16 Årsmötets avslutande