Årsmöte 2019

Kallelse till extra årsmöte för IV Drottninghamn
Lö 10/8 kl 11.00 Nordmarksvägen 57, Farsta.
Årsmötet äger rum hemma hos Andreas Runnemo på Nordmarksvägen 57 i Farsta (står kollektivet Välfärden på brevlådan]. Det går också bra att vara med på telefon/video. Hör av er till andreas@runnemo.com senast på torsdag (8:e) om ni är intresserade av det så att vi har möjlighet att styra upp någon lämplig teknisk lösning.

Dagordning
$1 Årsmötets öppnande
$2 Frågan om mötets behöriga utlysande
$3 Godkännande av dagordning
$4 Val av mötets ordförande och sekreterare
$5 Val av 2 justeringsmän
$6 Verksamhetsberättelse 2018
$7 Ekonomisk rapport 2018
$8 Revisionsberättelse
$9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
$10 Medlemsavgift 2019
$11 Verksamhetsplan 2019
$12 Budgetförslag 2019
$13 Val av styrelse för 2019
$14 Val av 2 revisorer
$15 Övriga frågor
$16 Årsmötets avslutande