Årsmöte 20/3

Nu är det snart dags för årsmöte och vi hoppas att så många som möjligt vill och kan komma. Detaljer följer nedan.

Kallelse till årsmöte
Tid: Söndag 20/3 19:00
Plats: Björknäs skolas matsal (bredvid Björknäs sporthall där vi tränar)

Dagordning
$1 Årsmötets öppnande
$2 Frågan om mötets behöriga utlysande
$3 Godkännande av dagordning
$4 Val av mötets ordförande och sekreterare
$5 Val av 2 justeringsmän
$6 Verksamhetsberättelse 2015
$7 Ekonomisk rapport 2015
$8 Revisionsberättelse
$9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
$10 Medlemsavgift 2016
$11 Verksamhetsplan 2016
$12 Budgetförslag 2016
$13 Val av styrelse för 2016
$14 Val av 2 revisorer
$15 Övriga frågor
$16 Årsmötets avslutande