Protokoll för årsmötet 2018

Föreningens fullständiga namn: Idrottsväldet Drottninghamn
Föreningens organisationsnummer: 802456-4331
Datum för årsmötet: 2018-04-18

Närvarande:

 • Anders Persson
 • Ludvig Persson
 • Renato da Costa Bonito
 • Ludwig Swartz
 • Mustafa Khalaf
 • Qahtan Al-Jorani
 • Sebastian Alvarez
 • Felipe Rodriguez
 • Gonzalo Valenzuela
 • Joao Rosa
 • Daniel Agostinho • 1. Årsmötets öppnande
  Mötet öppnas av Anders Persson.  2. Frågan om mötets behöriga utlysande
  Mötet anser att mötet är behörigt utlyst.  3. Godkännande av dagordning
  Dagordningen fastställs.  4. Val av mötets ordförande och sekreterare
  Till mötets ordförande väljs Anders Persson och till sekreterare väljs Ludvig Persson.  5. Val av 2 justeringsmän
  Som justeringsmän väljs Ludwig Swartz och Renato da Costa Bonito.  6. Verksamhetsberättelse 2017
  Verksamhetsberättelsen läses upp. 2017 bjöd på ett mindre bra resultat (sist i serien) och närvaron på träningar var dessvärre ofta väl låg, särskilt under hösten. I juldagscupen gick vi inte vidare till slutspel utan kom på åttonde plats.  7. Ekonomisk rapport 2017
  Ekonomisk rapport saknas för tillfället eftersom någon överlämning från den förra kassören inte gjorts. Styrelsen (Anders Persson och Ludvig Persson) ska se till att komma runt detta genom att kontakta Nordea. Att ingen medlemsavgift samlades in varken under 2016 eller 2017 är oroväckande.  8. Revisionsberättelse
  Ej möjlig p.g.a. punkt 7, men Anders Persson och Ludvig Persson ska som sagt kolla upp detta med Nordea.  9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
  Ej möjligt p.g.a. av punkt 7, men det beslutas att ett extra årsmöte kommer hållas med anledning av detta.  10. Medlemsavgift 2018
  Årsmötet beslutade att stanna kvar på 2017 års medlems- och träningsavgifter. Medlemsavgift: 100:- (gäller alla). Aktivitetsavgift: 2400:- för fullt betalande och 1200:- för studerande/arbetslösa.  11. Verksamhetsplan 2018
  Verksamhetsplanen läses upp och den liknar i mångt och mycket verksamhetsberättelsen för 2017, dvs att träna en gång i veckan, spela i herrsenoirserien H7F samt delta i Juldagscupen. Även träna inomhus när det blir säsong. VM-tips kommer läggas upp på ivdtips.se och Ludvig Persson och Fredrik Ljung kommer ordna detta. Alla uppmanas att köpa och sälja tipset!  12. Budgetförslag 2018
  Budgetförslag för 2018 skjuts upp p.g.a. punkt 7.  13. Val av styrelse för 2018

  Val av styrelse:

 • Ordförande: Anders Persson

 • Materialansvarig: Daniel Agostinho

 • Kassör: Ludvig Persson

 • 14. Val av valberedning för 2018
  Val av valberedning:

 • Valberedning: Andreas Runnemo och Kristofer Sommestad. Andreas Runnemo är sammankallande. • 15. Val av 2 revisorer

  Val av revisorer:

 • Andreas Runnemo

 • Joao Rosa • 16. Övriga frågor

 • Från och med iår kommer det vid varje match ske kontroller av legitimation, och därför är det viktigt att alltid ta med giltig legitimation till match.

 • En till nyhet är att numera så kan flera lag gå upp i systemet, inte bara seriesegraren.

 • Träningsnärvaro diskuteras och det konstateras att den varit låg, särskilt under hösten. Kanske kan vi hitta andra träningstider? Att vi inte behöver betala (åtminstone inte hela kostnaden) för träningstider som vi inte kommer använda uppmärksammas, varför det är viktigt att man meddelar i tid om man kan komma på träningen (med fördel på hemsidan).

 • Nyckeltagg – Anders Persson och Ludvig Persson ska kolla upp om det finns någon mer knippa.

 • Att hitta nya spelare diskuteras. Ludvig Persson meddelar att han har lagt upp på Stff:s anslagstavla att vi söker spelare. Det föreslås också att vi kan försöka kontakta lag som lagt ner. • 17. Årsmötets avslutande
  Mötet avslutas och överblivna kakor fördelas mötesdeltagarna emellan innan kvällens utomhusträning tar vid.